CEMARK Maciej Kulig

Certyfikat CE - CE-MARK


Certyfikacja CE jest oceną zgodności parametrów produktu z wymaganiami, jakie zostały określone w unijnych dyrektywach Nowego Podejścia. Firma CE - MARK zajmuje się sprawnym przeprowadzeniem wszystkiego, co jest z tym powiązane dla klientów z całego kraju. Dlatego tuż po skontaktowaniu się z jej przedstawicielami można spodziewać się wdrożenia procedury. Podjęte zostaną etapy takie jak: dobór odpowiednich dyrektyw, dobór procedury oceny zgodności produktu, dobór norm zharmonizowanych dla certyfikacji, przeprowadzenie analizy zagrożeń w procesie certyfikacji CE. Każdy etap jest przeprowadzany dokładnie, co niweluje ryzyko pojawienia się jakichkolwiek błędów i przyspiesza pozyskanie certyfikatu.

Certyfikat CE

CEMARK Maciej Kulig
Mikołaja Reja 5
39-200Dębica
podkarpackie
Tel.:698810212
NIP: 8722292602
REGON: 180566199


FB