Złota Praga

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stary Cmentarz Żydowski

Email Drukuj PDF

Jeśli  uwzględnicie dość wysoką cenę za wstęp, nie traficie na święto żydowskie ani nie wybierzecie się na zwiedzanie w sobotę to będziecie mogli zobaczyć....
prawdopodobnie najstarszy cmentarz żydowski w Europie pochodzący z I poł. XV w. Na najstarszym nagrobku widnieje data 1439 r ( nagrobek poety Avigdora Karo ) - ale w mur przy Klausovej synagodze zostały wkomponowane jeszcze starsze kamienie nagrobne przeniesione z innych nekropolii. Ostatniego zmarłego pochowano tutaj w 1781 roku.

Niepowtarzalny urok tego niesamowitego cmentarza polega przede wszystkim na tym, że z tętniącego turystycznym życiem centrum miasta trafia się w miejsce, gdzie czas sie zatrzymał. To najbardziej poruszające miejsce dawnego Żydowskiego Miasta. Na niewielkiej przestrzeni pochowano tu przez wieki ponad 100 000 osób a do dziś zachowało się niemal 12 tysięcy kamiennych nagrobków !!! Wielosetletni rozwój cmentarza, fakt, że Żydzi nie mogli chować swych zmarłych poza gettem, osiadanie gruntów i inne czynniki atmosferyczne spowodowały pagórkowate ukształtowanie powierzchni - w niektórych miejscach stwierdzono nawet 12 warstw cmentarnych. Nagrobki duże i małe, wznoszące się wysoko nad gruntem i te już głęboko zapadnięte stoją w nieładzie, chylą się ku ziemi i przypominają co wrażliwszym  turystom o przemijalności życia i trwałości historii.

Na wielu nagrobkach widnieją symbole, które rozszyfrowują nazwisko zmarłego lub jego profesję, miejsce w hierarchii. I tak symbolami na nagrobkach są np. ręce wzniesione do nabożeństwa (koheni), konew (lewici, którzy mieli przywilej służby w świątyniach) mysz (Maisle), skrzypce (muzycy) itd.

Cmentarz od wieków fascynował Prażan i cudzoziemców. Cudzoziemców dodatkowo zaskakiwał fakt, że praskie cmentarze, a zwłaszcza ten piękny Żydowski, tonęły wprost w krzewach bzu. Obecnie już  bzu tam nie ma, lecz miejsce pozostaje nadal fascynujące.


Do najciekawszych postaci pochowanych na tym cmentarzu należą Mordechaj Maisel i najsławniejszy ze wszystkich wielce szanowany Jehuda Löw.

Mordechaj Maisel (1528-1601) był jednym z najbogatszych Żydów w swoich czasach. Zdobył wpływową pozycję- finansował bowiem przedsięwzięcia wojenne cesarza. Był bardzo zasłużonym burmistrzem gminy żydowskiej- dzięki niemu wzniesiono szereg domów, wybrukowano getto, wspierał on budowę kilku synagog.


Nagrobek Rabina Löw jest na cmentarzu najczęściej odwiedzany. Jehuda Löw ben Bezalela ben Chaima (1520-1609) sławny był jako wybitny znawca Tory i Talmudu, filozofii, znał nauki przyrodnicze, artonomię, parał sie astrologią. Rabin był wielkim mędrcem- ale to najwyraźniej nie wystarczało jego wielbicielom -toteż wśród ludzi zaczęła krążyć legenda o golemie- olbrzymie stworzonym jakoby przez rabina Löw. Legend dotyczących mądrego rabina jest zresztą więcej. Jedna z nich opowiada o zmaganiach się rabbiego Löwa ze śmiercią. Mędrzec długo te zmagania wygrywał aż w końcu w wieku 96 lat (w ówczesnych czasach był to wiek rzadko spotykany)  dał się sprytnemu aniołowi śmierci podejść. Rabin uległ, gdy powąchał różę wręczoną mu przez wnuczkę, nie doceniając najwidoczniej przebiegłości przeciwnika, który znalazł sobie taką poetyczną kryjówkę.

Jeśli czas lub fundusze nie pozwalają na zwiedzenie Cmentarza to warto przynajmniej zerknąć na jego fragment przez furtkę od ulicy 17.listopadu